โฆษณา

ThailandGuide24 - travel website
Thailand Golf Tours

โฆษณา

advertise here
List your Thailand travel business
งานฉลองสงกรานต์ของประเทศกัมพูชา

งานฉลองสงกรานต์ของประเทศกัมพูชา

วัน สงกรานต์ของกัมพูชา โจล ชนัม ขแมร์ คือชื่อที่ชาวกัมพูชาใช้เรียกวันเทศกาลสงกรานต์ ขแมร์ เป็นภาษาราชการของกัมพูชา และตามความเชื่อของศาสนาที่ 96% ของจำนวนประชากรจะนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งงานสงกรานต์จะมีด้วยกัน 3วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน เป็นช่วงเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวและเกษตรกรก็มีความสุขกับการเตรียมการฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง

การ ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ชาวกัมพูชาจะหยุดงานเพื่อมาพบปะสังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง แต่ถ้างบางคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็จะนัดรวมตัวกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลสำคัญนี้เพราะจะเป็นช่วงวันหยุดยาว

เทศกาล สงกรานต์เป็นพิธีกรรมหนึ่งของศาสนาพราหม ฮินดู ที่เป็นศาสนาหลักก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธแต่พิธีกรรมบางอย่างก็นำมา ใช้คู่กันได้อย่างเช่นเทศกาล โจล ชนัม ขแมร์

ถ้า จะไปเที่ยวกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วคาดว่าจะเจอกับการเล่นสาดน้ำกัน อย่างที่ประทศในแถบเพื่อนบ้าน อย่างไทย หรือลาวอาจต้องผิดหวังแต่จะมีให้เห็นบ้างประปรายตามท้องถนน เพราะชาวกัมพูชาจะมีเทศกาลน้ำยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนั่นก็คือ"บุญอมตูก" เป็นเทศกาลการแข่งเรือเป็นงานหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

กำหนดการของวันสงกรานต์

ประเพณีวันแรก 14 เมษายน เรียกว่าวัน"มหาสงกรานต์"

จะ ถือเป็นวันส่งท้ายปีเก่าหรือวันสิ้นปี โดยในตอนเช้าก็จะล้างหน้า ตอนบ่ายล้างตัว และพอตกเย็นก็ล้างเท้าด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำมนต์และก็จะมีการจุดธูป เทียนบูชากราบไหว้เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งไม่ดีไปกับปีเก่า

ประเพณีวันที่สอง วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า "วันเนา"

หมาย ถึงความว่างเปล่า และเป็นวันแห่งการให้ ก็จะมีการให้ของขวัญแก่ลูกจ้าง ผู้เฒ่าผู้แก่และคนในครอบครัวและก็จะมีการไปบริจาคสิ่งของให้แก่คนยากคนจน และผู้ด้อยโอกาสและก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและ ในตอนเย็นก็จะไปรวมตัวกันก่อเจดีย์ทรายที่วัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ประเพณีวันที่สามวันที่ 16เมษายน จะมีการนิมนต์พระมาสวดให้ศีลให้พรในการถวายเจดีย์ทรายและก็จะมีการสรงน้ำพระ สงฆ์ พระพุทธรูปและการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่โดยจะใช้น้ำที่ผสมน้ำหอมหรือน้ำอบ เป็นช่วงเวลาที่คนทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความชื่นมื่น มีความสุข ประเพณีสงกรานต์ของกัมพูชา

ใน วันที่สองของเทศกาลโจล ชนัม ขแมร์ จะมีการก่อเจดีย์ทรายตามความเชื่อทางศานา อันที่หนึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและ สี่อันที่เหลือเพื่อรำลึกถึง พระสารีบุตร พระโมคคัลานะ พระอานนท์ และพระมหากัสสปะ

ในการเล่นสาดน้ำของชาวกัมพูชาจะมีการปะแป้งกันด้วยโดยจะเอา แป้งสีขาว สีแดง หรือสีชมพู มาผสมกับน้ำ

ส่วน ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างของเทศกาลโจล ชนัม ขแมร์ ก็คือขนมหวานที่มีส่วนผสม จากมะพร้าว น้ำกะทิ ข้าว และก็ถั่ว นำมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันและก็นำมาเสียบไม้ย่างไฟ

การ เล่นเกมส์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวกัมพูชาโดยเฉพราะในช่วงเทศกาลพิเศษ นี้ ตามท้องถนนก็จะเห็น ครอบครัวและกลุ่มคนต่างๆจับกลุ่มกันเต้นรำ และเล่นเกมส์กันเพราะเชื่อกันว่าการเล่นเกมส์จะเป็นการฝึกทักษะ ให้ทั้งร่ากายและจิตใจเข้มแข็งขึ้น

www.th.songkranfestival.net

แชร์

โฆษณา

advertise here
List your Thailand travel business

โฆษณา

Thailand Golf Tours
ThailandGuide24 - travel website