โฆษณา

Thailand Golf Tours
List your Thailand travel business

โฆษณา

free listing of your Asia vacation rentals home.
Advertise your Thailand travel business.

วันหยุดจีน

วันที่ 1มกราคม วันขึ้นปีใหมาสากล

วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล

วันที่ 12มีนาคม วันรำลึก ดร. ซุน ยัด เซ็น

วันที่ 1พฤษภาคมวันแรงงานสากล

วันที่ 4พฤษภาคม วันเยวชน

วันที่ 12พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

วันที่ 1มิถุนายน วันเด็กสากล

ขึ้น 5 ค่ำเดือน5ทางจันทรคติของจีน (เดือนมิถุนายน) งานแข่งเรือมังกร

วันที่ 1กรกฎาคม วันกองทัพปลดปล่อยของประชาชนชาวจีน

วันที่ 1สิงหาคม วันทหาร

วันที่ 10กันยายน วันครู

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8ทางจันทรคติของจีน (เดือนกันยายน / ตุลาคม) เทศกาลปลายช่วงฤดูหนาว

วันที่ 2ตุลาคม วันชาติจีน

วันที่ 8พฤศจิกายน วันนักข่าวของจีน

แชร์

โฆษณา

List your Thailand travel business
Thailand Golf Tours

โฆษณา

Advertise your Thailand travel business.
free listing of your Asia vacation rentals home.