โฆษณา

List your Thailand travel business
advertise here

โฆษณา

ThailandGuide24 - travel website
Thailand Golf Tours

วันหยุดจีน

วันที่ 1มกราคม วันขึ้นปีใหมาสากล

วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล

วันที่ 12มีนาคม วันรำลึก ดร. ซุน ยัด เซ็น

วันที่ 1พฤษภาคมวันแรงงานสากล

วันที่ 4พฤษภาคม วันเยวชน

วันที่ 12พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

วันที่ 1มิถุนายน วันเด็กสากล

ขึ้น 5 ค่ำเดือน5ทางจันทรคติของจีน (เดือนมิถุนายน) งานแข่งเรือมังกร

วันที่ 1กรกฎาคม วันกองทัพปลดปล่อยของประชาชนชาวจีน

วันที่ 1สิงหาคม วันทหาร

วันที่ 10กันยายน วันครู

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8ทางจันทรคติของจีน (เดือนกันยายน / ตุลาคม) เทศกาลปลายช่วงฤดูหนาว

วันที่ 2ตุลาคม วันชาติจีน

วันที่ 8พฤศจิกายน วันนักข่าวของจีน

แชร์

โฆษณา

List your Thailand travel business
advertise here

โฆษณา

ThailandGuide24 - travel website
Thailand Golf Tours