โฆษณา

Thailand Golf Tours
List your Thailand travel business

โฆษณา

advertise here
ThailandGuide24 - travel website
วันสงกรานต์ที่ประเทศลาว

วันสงกรานต์ที่ประเทศลาว

วันขึ้นปีใหม่

วัน ขึ้นปีใหม่ นอกจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของลาวแล้ว ประเทศที่มีชาวลาวอพยพไปอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ก็มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบทอดกันมา โดยงานจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของเดือนซึ่ง งานจะมีทั้งหมด3 วันหรืออาจมากว่า

สามวันแห่งการเฉลิมฉลอง

ที่ประเทศลาวงานสงกรานต์รัฐบาลกำหนดให้มี 3 วัน หรือบางพื้นที่ก็อาจจะมีมากกว่านั้น วันแรกจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ชาวลาวก็จะพากันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม และตามซุ้มประตูวัด พระพุทธรูป ก็จะมีการประดับด้วยดอกไม้ เครื่องหอม และสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดี

วันที่สองจะเป็นวันที่ไม่ใช่ทั้งปีเก่าและปีใหม่คนส่วนใหญ่ก็จะไปทำบุญที่วัด

วันที่สามคือวันที่ 15เมษายนถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่

งานเทศกาลที่เรียกแตกต่างกัน

ที่ประเทศลาวจะเรียกวันสงกรานต์ว่า" ปีใหม่ "แต่ ก็เป็นที่ทราบกันว่าหมายถึงวันสงกรานต์ จะมีการเล่นสาดน้ำ เป็นการบ่งบอกว่าปีใหม่ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาถึงแล้ว

ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่น ไทย พม่า กัมพูชา งานเทศกาลก็จะคล้ายๆกันแต่จะเรียกแตกต่างกันไป อย่างไทยก็จะเรียกว่าสงกรานต์ หรือตรุษสงกรานต์ ของลาว กัมพูชาเรียก โจล ชนัม ขแมร์ พม่าเรียก ติงจัง

งานประเพณีสงกรานต์

งาน สงกรานต์ก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือ การสรงน้ำพระสงฆ์ การสรงน้ำพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง และนอกจากนั้นก็จะมีการนำถังน้ำมาวางตามข้างถนนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ เล่นสาดน้ำสงกรานต์แก่ผู้คนที่สัญจรไปมา ด้วยความสนุกสนานถือเป็นการทำความสะอาดและล้างสิ่งไม่ดีออกเพื่อเตรียมรับ สิ่งดีๆที่จะมาถึง โดยน้ำก็จะผสมน้ำอบ หรือน้ำหอมหรือไม่ก็ดอกไม้ลอยในน้ำเพื่อให้มีกลิ่นหอม

สิ่ง สำคัญของงานสงกรานต์ของชาวลาวก็คือการขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเจดีย์ทราย ซึ่งจะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และธงสีต่างๆ ซึ่งเจดีย์ทรายหมายถึงเขาไกรลาสที่ๆพระธิดาทั้งเจ็ดของท้าวกบิลพรหมนำศรีษะ ของท้าวกบิลพรหมไปเก็บไว้ การถวายเจดีย์แด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล

นางสงกรานต์

การ ประกวดนางสงกรานต์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งก็จะได้รับการแห่รอบเมืองลวงเก่า อย่างหลวงพระบาง และนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดหมายถึงพระธิดาของท้าวกบิลพรหม

งานฉลองสงกรานต์

งาน ฉลองปีใหม่หรือสงกราต์ชาวลาว จะมีการฉลองที่ยิ่งใหญ่ มีการแสดงดนตรี คอนเสิร์ท การฟ้อนรำ และขบวนแห่ประเพณีต่างๆ ซึ่งในแต่ละวันผู้คนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปทำบุญที่วัดเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับ ปีใหม่ที่จะมาถึง พอตกเย็นก็จะออกมาตามท้องถนนเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นหลากหลายแตก ต่างกันไป

การเตรียมพร้อมสำหรับวันสงกรานต์

ถ้า จะไปเที่ยวลาวในช่วงกลางเดือนเมษายนซึ่งจะตรงกับช่วงสงกรานต์พอดี มีสองสามอย่างที่จะต้องตระเตรียมนั่นก็คือ เตรียมตัวที่จะเปียก รวมถึงอุปกรณ์อีเลคโทรนิค เครื่องมือสื่อสารต่าง ต้องพันด้วยพลาสติกให้แน่นหรือเก็บในถุงกันน้ำเพราะถ้าเปียกน้ำอาจเสียหาย ได้ และที่สำคัญถ้าโดนสาดน้ำนั่นก็หมายถึงการอวยพร ให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนสายน้ำ และสิ่งสุดท้ายก็คือชุดที่จะใส่เล่นสงกรานต์จะเบ็นเสื้อผ้าที่แห้งเร็วและ ไม่อุ้มน้ำ อย่างกางเกงขาสั้น เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ๊ต หมวก และก็รองเท้าแตะเพราะอากาศจะร้อนมากในช่วงนั้น

และถ้าจะอวยพรสงกรานต์ก็จะต้องพูดว่า "โชคดีปีใหม่"

www.th.songkranfestival.net

แชร์

โฆษณา

advertise here
List your Thailand travel business

โฆษณา

Thailand Golf Tours
ThailandGuide24 - travel website