โฆษณา

free listing of your Asia vacation rentals home.
Thailand Golf Tours

โฆษณา

List your Thailand travel business
Advertise your Thailand travel business.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทย

ปีคริสต์ศักราชจะต่างจากปีพุทธศักราช 543 ถ้าอยากทราบปี ค.ศ.ใด ก็ให้เอา 543มาลบปี พ.ศ. (2000 = 2543)

วันที่ 1มกราคม วันขึ้นปีใหม่สากล

วันที่ 16มกราคม วันครู

วันแรม15ค่ำเดือนสอง วันตรุษจีน

วันขึ้น15ค่ำเดือนสาม วันมาฆบูชา

วันที่ 6เมษายน วันจักรี

วันที่ 13เมษายน วันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย)

วันที่ 1พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 5พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันขึ้น4ค่ำเดือนหก (พฤษภาคม) วันพืชมงคล

วันขึ้น15ค่ำเดือนหก (พฤษภาคม) วันวิสาขบูชา

วันขึ้น15ค่ำเดือนแปด วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 12สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 23ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันขึ้น15 ค่ำเดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง

วันที่ 5ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 31ธันวาคม วันส่งท้ายปีเก่า

แชร์